KALENDÁR AKCIÍ KLUBU

 

Plán činnosti klubu na rok 2018

 

Všeobecné úlohy:

 • vydanie 4 čísel klubového spravodaja KAKTUSÁR a jeho distribúcia

 • distribúcia časopisov KAKTUSY (Ladislav Fábian – KK Saguaro Nové Zámky), Cactaceae etc. (MUDr. Roman Staník – KK Nobilis Bratislava), ADENIA (Jana Michálková – KKaPS Piešťany); v rámci klubu zabezpečujú distribúciu RNDr. Daniel Očenáš (KAKTUSY a Cactaceae etc.) a Mgr. Milan Zemko (ADENIA)

 • prevádzka vlastnej webovej stránky (Mgr. Milan Zemko)

 • prevádzka klubovej stránky (fotografie, plagáty...) na Facebook-u (Ing. Marek Slovík) 

 • príprava výstav kaktusov a sukulentov v Sliači a vo Zvolene

 • registrácia na príjem 2 % z daní na rok 2018

 • príprava Výročnej členskej schôdze v roku 2018

 • zabezpečenie prednášateľa na VČS v roku 2018

 • spolupráca s kaktusárskymi klubmi u nás a v zahraničí

 • prezentácia klubu formou ukážok rastlín, pestovania a miniprezentácií 

 • reorganizácia sukulentnej zbierky Arboréta Borová hora TU vo Zvolene

Domáce akcie:

 • 10. 2.Výročná členská schôdza klubu v prednáškovej miestnosti B 7, TU vo Zvolene. Začiatok o 9:00 hod. Súčasťou VČS bude prednáška PhDr. Igora Drába z Kameničnej Definitívne USA so začiatkom cca o 11:00 hod. (sobota)
 • 21. 4. – Jarné otvorenie sezóny klubu v Arboréte Borová hora TU Zvolen. Začiatok o 10:00 hod. (sobota)
 • 8. – 9. 6. – "Dni kvetov 2018" – 4. ročník výstavy kaktusov a ostatných sukulentov v Mestskom kultúrnom stredisku Sliač. V sobotu burza semien, rastlín (kaktusy, skalničky, okrasné rastliny, dreviny...), literatúry a pestovateľských pomôcok, poradenská služba. Otvorené od 10:00 do 18:00 hod. (piatok – sobota)
 • 22. – 23. 6. Výstava kaktusov, ostatných sukulentov a tilandsií v ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica. Poradenská služba, predaj rastlín, literatúry... Otvorené od 10:00 do 18:00 hod. (piatok – sobota) 
 • 8. – 9. 9. – "Pichľavý rytieri na Zvolenskom zámku" – 6. ročník výstavy kaktusov, ostatných sukulentov a minerálov na nádvorí Zvolenského zámku. Predaj rastlín, literatúry, minerálov, poradenská služba... Otvorené od 10:00 do 17:30 hod. (sobota – nedeľa) 
 • 22. 9. – Jesenné zatvorenie sezóny klubu. Začiatok o 10:00 hod. (sobota) Miesto konannia spresníme.
 • 7. 12. – prednáška pred Kaktusárskou kapustnicou – prednášateľa a tému prednášky spresníme. Začiatok o 17:00 hod. na ÚKSUP, J. Kráľa 36, Zvolen. (piatok)
 • 7. 12. – "Kaktusárska kapustnica"posedenie na záver roka na ÚKSUP, J. Kráľa 36, Zvolen (po prednáške).