SPRAVODAJ KAKTUSÁR

 

Krúžkový spravodaj KAKTUSÁR sme začali vydávať od roku 1974. Prvý ročník bol cyklostylovaný, vydaný pomocou ZK ROH Bučiny. Do roku 1990 tlač zaisťovala VŠLD resp. TU Zvolen bezplatne a do roku 1993 len za režijné náklady. Spravodaj bol distribuovaný bezplatne všetkým kaktusárskym organizáciám na Slovensku, podobne aj väčším kaktusárskym organizáciám v Čechách. Po roku 1990 spravodaj KAKTUSÁR bezplatne dostávali len členovia našej organizácie.

Zatiaľ je to jediné kaktusárske periodikum, ktoré na Slovensku vychádza od roku 1974. Samozrejme to nebolo jednoduché. Pokiaľ to financovala VŠLD resp. TU, boli problémy len s prispievateľmi. Potom pribudli problémy s tlačou. Veľkú pomoc poskytla Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici a SAŽP v Banskej Štiavnici. Za to patrí vďaka pr. Očenášovi a Zemkovi. Od roku 2008 vychádza spravodaj KAKTUSÁR vlastným nákladom klubu. Samozrejme tým sa zvyšujú náklady na tlač. Pre zníženie nákladov sa záujemcom poskytujú elektronickou a nie papierovou formou. Elektronickú formu poskytujeme aj ostatným slovenským kaktusárskym klubom. 

V roku 2016 vyšiel už 40. ročník klubového spravodaja KAKTUSÁR. Počas rokov sa počet ustálil na 4 číslach v ročníku. Obsahovú náplň tvoria informácie o činnosti klubu, plánované akcié, výstavy a pod. Nachádzajú sa tu aj informácie o činnosti Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov. Významnou súčasťou sú teoretické otázky týkajúce sa kaktusov, poznatky z pestovania, informácie o zbierkach a pod. Od polovice 70. rokov aj slovenskí aj českí kaktusári navštívili lokality sukulentných rastlín. Informácie o týchto cestách sme získali prostredníctvom prednášok a ich obsah uverejňujeme v spravodaji. V súčasnosti aj naši členovia navštevujú domovinu kaktusov, ostatných sukulentov, či skalničiek a ich zážitky sú neoddeliteľnou súčasťou obsahu spravodaja KAKTUSÁR.

 

Ukážka predných strán obálok spravodaja KAKTUSÁR – ročník 2018