VÝBOR A REDAKČNÁ RADA

na volebné obdobie 2017 – 2020

Výbor klubu:

Predseda:                      Mgr. Milan Zemko

Podpredseda:                Ing. Marek Slovík

Tajomník (konateľ):     Ing. Vladimír Ježovič

Hospodárka:                  Erika Pojezdalová

Člen:                              Boris Patráš 

 

Kontrolná a revízna komisia:

Predseda:                   Vladimír Makovický

Člen:                           Ing. Dušan Maštena

Člen:                           Milica Luptáková

 

Redakčná rada:

Redaktor:    Mgr. Milan Zemko

Členovia:     Milan Krpelan

                    Ing. Juraj Labanc, CSc.

                    RNDr. Daniel Očenáš