ZLATÝ ALBERTO

 

Juraj LABANC – prvý slovenský kaktusár ocenený prestížnou cenou „ZLATÝ  ALBERTO“

 

Spoločnosť českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, spoločne so Spolkom pestovateľov kaktusov v Chrudimi odovzdáva pri príležitosti tzv. „Zamykání sezóny“ v Chrudime prestížnu cenu nazvanú „Zlatý Alberto“. Cena nesie tento názov na počesť najznámejšieho českého kaktusára, cestovateľa a spisovateľa – Alberto Vojtecha Friča, ktorý sa vo svojej dobe maximálnou mierou zaslúžil o kaktusársku slávu doma i v zahraničí.

Ing. Juraj Labanc, CSc., narodený 31.1.1935 v Košiciach stál pri zrode Krúžku kaktusárov pri Arboréte Borová hora vo Zvolene v roku 1972. Centrom krúžkového života sa stalo Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

Z hľadiska vývoja pestovania kaktusov a kaktusárstva na Slovensku je potrebné vyzdvihnúť jeho zásluhy na zriadení a udržiavaní v poradí tretej profesionálnej zbierky kaktusov na Slovensku v roku 1972, ktorou sa stala zbierka v Arboréte Borová hora Technickej univerzity (predtým Vysokej školy lesníckej a drevárskej)   vo Zvolene.

Ing. Juraj Labanc, CSc., prvý ocenený slovenský kaktusár vyštudoval Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej (LF VŠLD Zvolen) vo Zvolene, kde bol v roku 1959 promovaný za lesného inžiniera. Po ukončení štúdia sa stal v rokoch 1959 – 1967 pracovníkom Lesoprojektu – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov, pobočka Košice. Od roku 1967, do roku 1996 bol zamestnancom VŠLD Zvolen, konkrétne na pracovisku Arborétum Borová hora, Zvolen. V rokoch 1990 – 1995   bol jeho riaditeľom. Vedeckú hodnosť – kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied – CSc. získal na LF VŠLD, Zvolen v roku 1983. 

Hlavným pracovným zameraním Ing. Juraja Labanca, CSc. bola dendrológia a šľachtiteľstvo drevín. Z uvedeného vyplýva aj jeho členstvo v odborných organizáciách a množstvo publikácií.

V roku 2006 bolo Ing. Jurajovi Labancovi, CSc., ako doteraz jedinému slovenskému kaktusárovi, udelené za rozvoj a propagáciu kaktusárenia významné ocenenie „ZLATÝ ALBERTO“.                                                                                                                                   (spracoval: Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.)

         Foto:: © V. Čaboun