ZLATÝ ALBERTO

 

Juraj LABANC – prvý slovenský kaktusár ocenený prestížnou cenou „ZLATÝ  ALBERTO“

Spoločnosť českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, spoločne so Spolkom pestovateľov kaktusov v Chrudimi odovzdáva pri príležitosti tzv. „Zamykání sezóny“ v Chrudime prestížnu cenu nazvanú „Zlatý Alberto“. Cena nesie tento názov na počesť najznámejšieho českého kaktusára, cestovateľa a spisovateľa – Alberto Vojtecha Friča, ktorý sa vo svojej dobe maximálnou mierou zaslúžil o kaktusársku slávu doma i v zahraničí.

Ing. Juraj Labanc, CSc., narodený 31.1.1935 v Košiciach stál pri zrode Krúžku kaktusárov pri Arboréte Borová hora vo Zvolene v roku 1972. Centrom krúžkového života sa stalo Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

Z hľadiska vývoja pestovania kaktusov a kaktusárstva na Slovensku je potrebné vyzdvihnúť jeho zásluhy na zriadení a udržiavaní v poradí tretej profesionálnej zbierky kaktusov na Slovensku v roku 1972, ktorou sa stala zbierka v Arboréte Borová hora Technickej univerzity (predtým Vysokej školy lesníckej a drevárskej)   vo Zvolene.

Ing. Juraj Labanc, CSc., prvý ocenený slovenský kaktusár vyštudoval Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej (LF VŠLD Zvolen) vo Zvolene, kde bol v roku 1959 promovaný za lesného inžiniera. Po ukončení štúdia sa stal v rokoch 1959 – 1967 pracovníkom Lesoprojektu – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov, pobočka Košice. Od roku 1967, do roku 1996 bol zamestnancom VŠLD Zvolen, konkrétne na pracovisku Arborétum Borová hora, Zvolen. V rokoch 1990 – 1995   bol jeho riaditeľom. Vedeckú hodnosť – kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied – CSc. získal na LF VŠLD, Zvolen v roku 1983. 

Hlavným pracovným zameraním Ing. Juraja Labanca, CSc. bola dendrológia a šľachtiteľstvo drevín. Z uvedeného vyplýva aj jeho členstvo v odborných organizáciách a množstvo publikácií.

V roku 2006 bolo Ing. Jurajovi Labancovi, CSc., ako doteraz jedinému slovenskému kaktusárovi, udelené za rozvoj a propagáciu kaktusárenia významné ocenenie „ZLATÝ ALBERTO“.                                                                                                                                  (text a foto: Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.)

Ing. Josef Odehnal (vľavo) odovzdáva ocenenie "Zlatý Alberto" Ing. Jurajovi Labancovi, CSc. (vpravo)

       

Gabriel VEREŠ – najznámejší slovenský odborník na mrazuvzdorné kaktusy – ďalší slovenský „ZLATÝ  ALBERTO“

Ing. Gabriel Vereš sa o kaktusy začal zaujímať od roku 1965. Svoje prvé „ozajstné“ kaktusy získal počas Základnej vojenskej služby v Čáslavi v roku 1967, keď chodieval na návštevy k svojmu bratovi do Prahy. Tu sa zoznámil so skúseným pražským kaktusárom p. Křepelom, od ktorého získal debničku kaktusov. Niektoré má v zbierke doteraz a má ich vo veľkej úcte. Od roku 1969 pôsobil v Klube kaktusárov v Nitre, kde pracoval aj vo výbore.

Členom nášho klubu je od roku 1980, kedy sa presťahoval do Zvolena a neskôr na Sliač. Od roku 2001 do roku 2005 sa stal predsedom nášho klubu, kedy prevzal funkciu po Ing. Labancovi. V rokoch 2004 – 2007 bol členom výboru SČS PKS. Práve Gabrielovi môžeme ďakovať za „znovuzrodenie“ nášho klubového spravodaja Kaktusár, ktorý od roku 1998 prestal vychádzať. Obnovený bol v roku 2001, kedy sa pr. Vereš rozhodol obnoviť jeho vydávanie a stal sa redaktorom spravodaja.

V minulosti pôsobil aj v sekcii notofilov. V súčasnosti je známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí ako špecialista a odborník na mrazuvdorné kaktusy a zároveň najväčší (nielen) slovenský odborník na pestovanie rodov Sclerocactus,  Pediocactus ako aj severoamerických echinocereusov. Jeho zbierku navštevujú nielen kaktusári zo Slovenska, ale čoraz častejšie aj kaktusári zo zahraničia. Každá jeho odborná rada je veľmi erudovaná a jeho skúsenosti sú nedoceniteľné.

Okrem pestovania a distribúcii semien mrazuvzdorných kaktusov, sa venuje aj publikačnej činnosti o čom svedčí množstvo článkov v časopisoch Kaktusy, Cactaceae etc., Svět exotických rostlin, či v spravodaji Kaktusár. O svoje dlhoročné skúsenosti sa podelil v knihách „Mrazuvzdorné kaktusy Severnej Ameriky“, ktorá vyšla v roku 2003 a „Mrazuvzdorné kaktusy Severnej Ameriky II.“, ktorú vydal so spoluatorom Jiřím Štemberom v roku 2015.

Ocenenie „Zlatý Alberto“ mu bolo udelené v roku 2015, ako 16 kaktusárovi od začiatku udeľovania ceny.

* 15.10.1940 – † 14.10.2020